امروز: شنبه 26 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

روش تحقیق در مدیریت

روش تحقیق در مدیریت دسته: مدیریت
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 451 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 334

روش تحقیق مدیریت انواع تحقیقات علمی انتخاب و بیان مساله تحقیق تدوین فرضیه ن مونه گیری روشهای گردآوری اطلاعات تهیه و تنظیم طرح تحقیق

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

منبع : مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

مولف : دکتر محمد رضا حافظ نیا

فصل اول - کلیات

مباحث این فصل :

-مباحثی در زمینه شناخت
-دیدگاههای شناختی
-مفهوم و فلسفه تحقیق علمی
-هدف تحقیق علمی
-قواعد تحقیق علمی
-پیشنیازهای تحقیق علمی
-تعاریف علم ،علوم انسانی،نظریه، و.....
-شناخت انواع متغیر
-... و شناخت فرایند تحقیق علمی
فصل دوم – انواع تحقیقات علمی

مباحث این فصل :

-تحقیقات علمی بر اساس هدف  

  - بنیادی

  -کاربردی

  - عملی 

-تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش

  - تاریخی

  - توصیفی

  - هبستگی

  - تجربی

  - علًٍی

فصل سوم – انتخاب و بیان مساله تحقیق

مباحث این فصل :

-طرح مساله تحقیق
-انتخاب و تعیین حدود مساله
-مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق
-شناسائی و تحلیل مساله تحقیق
-تعیین متغیرها و تدوین مدلهای علًی
-نحوه بیان مساله ونگارش آن
فصل چهارم – تدوین فرضیه

مباحث این فصل :

-تعریف فرضیه
-نقش فرضیه در تحقیق علمی
-انواع فرضیه در تحقیقات تجربی
-ویژگیهای یک فرضیه خوب
-شیوه نگارش و ارزیابی فرضیه 
فصل پنجم – نمونه گیری

مباحث این فصل :

-تعریف نمونه و جامعه آماری
-انواع نمونه و روش انتخاب آن
-نمونه های احتمالی
-نمونه های غیر احتمالی
-روشهای بر آورد حجم نمونه
-ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه
فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات  

مباحث این فصل :

-تعریف ابزار سنجش 
-انواع ابزار سنجش
-ابزارهای استاندارد
-ابزارهای محقق ساخته
-مقیاسهای سنجش
-مقیاسهای سنجش کمیًات
-طیفهای سنجش کیفیًات
-روائی و پایایی ابزار سنجش
فصل هفتم – روشهای گردآوری اطلاعات

مباحث این فصل :

-انواع روشهای گردآوری اطلاعات
-روشهای کتابخانه ای
-روشهای میدانی
-روش آزمون
-پرسشنامه
-مصاحبه
-مشاهده
-و . . . . .
-روشهای ترکیبی
فصل هشتم – کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها

مباحث این فصل :

-تعریف کد گذاری
-روش اجرا
-استخراج داده ها
-دستی
-سوالات  باز
-سوالات بسته
-استفاده از رایانه
-سوالات  باز
-سوالات بسته
فصل نهم – تجزیه و تحلیل داده ها

مباحث این فصل :

-تجزیه تحلیل داده ها
-تجزیه تحلیل کیفی
-تجزیه و تحلیل کمی
-استفاده از آمار توصیفی
-استفاده از آمار استنباطی

فصل دهم – تنظیم و تدوین گزارش تحقیق

مباحث این فصل :

-عناصر و ساختار گزارش تحقیق
-عنصر مقدمات
-عنصر فهرستها
-عنصر متن
-عنصر کتابنامه
-عنصر پیوستها

-  شیوه استفاده از اثار دیگران

فصل یازدهم – تهیه و تنظیم طرح تحقیق

مباحث این فصل :

-دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق 
-تسهیل برنامه ریزی اجرائی
-کسب حمایت دیگران
-آگاه کردن افراد موثر در تصویب
-انواع طرح تحقیق
-بر اساس ماهیت تحقیق
-بر اساس مراحل پیشرفت

عناصر و ساختار طرح تحقیقاتی

فایل پاورپوینت 334 اسلاید

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

برچسب ها : روش تحقیق , مدیریت , انواع تحقیقات علمی , انتخاب و بیان مساله تحقیق , تدوین فرضیه , نمونه گیری , روشهای گردآوری اطلاعات , تهیه و تنظیم طرح تحقیق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر